Warkis on Tähtiseura lasten ja nuorten osa-alueella

Suomalainen urheilu loistaa tähtiseurassa.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seurojen laatuohjelma.Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä, vastuullisesta ja inhimillisestä toimintatavasta. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Tähtiseura is a quality management programme set up by the Finnish Olympic Committee,sports federations and regional sports organisations.The Star Label represents a promise of quality to current and new club members as well as their families and supporters. It is an indication of modern, agile, responsible and humane operating methods. It meets theneeds of all kinds of athletes and sports enthusiasts, but also develops with them.

Valitse viisaasti, valitse Tähtiseura